top of page

2017-2018

Management

01-Zeeshan-Gilani-Team-Leader.jpg
Zeeshan Gilani

Team Leader

03-Pratik-Jain-Finance-Head.jpg

Pratik Jain

Team Manager & Finance Head

04-Vishwam-Sanghvi-Marketing-Head.jpg
Vishwam Sanghvi

Joint Marketing Head

05-Ayush-Gupta-Marketing-Head.jpg
Ayush Gupta

Joint Marketing Head

Technical Heads

44-Saurabh-Kokil-Transmission-Lead.jpg
Saurabh Kokli

Manufacturing Head

06-Shakshi-Himmatramka-Powertrain-Tech-H
Sakshi Himmatramka

Powertrain (CV)

07-Harshil-Mody-Vehicle-Dynamics-Tech-He
Harshil Mody

Vehicle Dynamics

Drivers

07-Harshil-Mody-Vehicle-Dynamics-Tech-He
Harshil Mody
27-Ruchit-Doshi-Engine-Lead.jpg
Ruchit Doshi
11-Rachit-Khatri-Aero.jpg
Rachit Khatri
43-Prayank-Porwal-Suspension (1).jpg
Priyank Porwal

Brakes

13-Hardik-Satam-Brakes-Lead.jpg
Hardik Satnam

Head

14-Keyur-Mistry-Brakes.jpg
Keyur Mistry

Member

15-Rohan-Salkar-Brakes.jpg
Rohan Salkar

Member

Aerodynamics and Composites

08-Sumedh-Shahane-Aero-Lead.jpg

Sumedh Shahne

Head

12-Steven-Lewis-Aero.jpg
Steven Levis

Member

10-Jayesh-Mahamuni-Aero.jpg
Jayesh Mahamuni

Member

11-Rachit-Khatri-Aero.jpg
Rachit Khatri

Member

Chassis and Ergonomics

16-Parshva-Mehta-Chassis-Lead.jpg

Parshva Mehta

Head

19-Suyash-Ail-Chassis.jpg
Suyash Ali

Member

17-Jayraj-Ranade-Chassis.jpg

Jayraj Ranade

Member

Electronics

20-Vrushabh-Desai-Electronics-Lead.jpg

Vrushabh Desai

Head

22-Mohammad-Sharjil-Electronics.jpg

Sharjil Deshmukh

Subordinate

21-Mohammad-Arsiwala-Electronics.jpg
Mohommad Arsiwala

Subordinate

25-Nivesh-Tulsian-Electronics.jpg
Nivesh Tulsian

Member

24-Krishi-Savla-Electronics.jpg
Krishi Savla

Member

23-Dhruvin-Acharya-Electronics.jpg

Dhruvin Acharya

Member

26-Pushpakant-Rane-Electronics.jpg
Pushpakant Rane

Member

Engine

27-Ruchit-Doshi-Engine-Lead.jpg
Ruchit Doshi

Head

28-Dhanesh-More-Engine.jpg

Dhanesh More

Subordinate

31-Umang-Madia-Engine.jpg
Umang Madia

Member

29-Jahnavi-Patel-Engine.jpg

Jahnavi Patel

Member

30-Omkar-Samant-Engine.jpg

Omkar Samant

Member

Marketing

33-Bhaumik-Mehta-Marketing.jpg
Bhaumik Mehta

Member

34-Karan-Shah-Marketing.jpg
Karan Shah

Member

32-Atharva-Sankhe-Marketing.jpg
Atharva Sankhe

Member

Steering

35-Smith-Shah-Steering-Lead.jpg

Smith Shah

Head

36-Harsh-Maniar-Steering.jpg
Harsh Maniar

Member

38-Parth-Thakar-Steering.jpg
Parth Thakkar

Member

Suspension

39-Bhavyesh-Kantariya-Suspension-Lead.jp
Bhavyesh Kantariya

Head

40-Aditya-Bhatt-Suspension.jpg

Aditya Bhatt

Member

43-Prayank-Porwal-Suspension (1).jpg
Priyank Porwal

Member

Transmission

44-Saurabh-Kokil-Transmission-Lead.jpg
Saurabh Kokli

Head

45-Jainesh-Keraliya-Transmission.jpg

Jainesh Keraliya

Member

46-Tejas-Shah-Transmission.jpg
Tejas Shah

Member

47-Vanessa-Correia-Transmisson.jpg
Vanessa Correia

Member

bottom of page